Privacy- en cookiestatement

WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die – direct of indirect – zijn te herleiden tot jou als persoon. Fitrex verwerkt onder andere naam, adres, (contact)personen, telefoonnummers, email adressen en gegevens omtrent het te taxeren object. Alles wat met die persoonsgegevens wordt gedaan, wordt ‘verwerken’ genoemd. Denk aan het verzamelen, bewaren, raadplegen en het verwijderen van persoonsgegevens.

VAN WIE VERWERKEN WE PERSOONSGEGEVENS?
Fitrex verzamelt, verwerkt en slaat persoonsgegevens op van consumenten en intermediairs die opdrachtgever zijn voor het uitvoeren van een taxatie, energielabel en/of bouwtechnische keuring. Daarnaast worden persoonsgegevens verwerkt van potentiële klanten. Ook worden persoonsgegevens verwerkt van bijvoorbeeld notarissen, leveranciers en andere partijen waar wij zaken mee doen.

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN JE PERSOONSGEGEVENS?
Fitrex is verwerkingsverantwoordelijke. Fitrex B.V. is een taxatieplatform en zelfstandig onderdeel van de Volksbank N.V.

OP BASIS VAN WELKE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN VERWERKEN WE JE GEGEVENS?
We verwerken je persoonsgegevens op basis van een aantal zogenaamde rechtvaardigingsgronden. Persoonsgegevens mogen namelijk alleen verwerkt worden als daar een geldige reden voor is. Deze redenen zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en noemen we rechtvaardigheidsgronden. Je persoonsgegevens worden bij ons op basis van de volgende rechtvaardigingsgronden verwerkt:

  • voor het uitvoeren van een overeenkomst;
  • om aan wettelijke plichten te voldoen;
  • als je toestemming hebt gegeven. Goed om te weten: je kunt je toestemming altijd eenvoudig weer intrekken. Als je je toestemming intrekt, geldt dat pas vanaf dat moment.
  • om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen, bijvoorbeeld als we een risicoanalyse moeten maken. In zo’n geval wegen we altijd jouw belangen en onze belangen tegen elkaar af. Alleen als we vinden dat onze gerechtvaardigde belangen opwegen tegen jouw privacybelang, verwerken we je persoonsgegevens op basis van deze grondslag.

MET WELK DOEL VERWERKEN WE JE PERSOONSGEGEVENS?
Om een relatie met je aan te gaan en te onderhouden
Als je klant bij ons wilt worden, hebben we je persoonsgegevens nodig. Denk hierbij aan je naam, adres en het adres van het te taxeren object.
Zolang je klant bij ons bent, verwerken we je persoonsgegevens. Dit is nodig om de overeenkomst met je uit te kunnen voeren of met je mee te kunnen denken zodat we je zo goed mogelijk informatie, dienstverlening en eventueel advies kunnen geven. We administreren deze persoonsgegevens natuurlijk zorgvuldig en werken ze bij als er iets verandert.
En voordat je klant wordt, wil je ons misschien een vraag stellen. Ook dan verwerken we jouw persoonsgegevens om die vraag te kunnen beantwoorden.
Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen
We moeten ons aan verschillende wetten houden. Van deze wetten moeten we bepaalde persoonsgegevens registreren en in sommige gevallen ook doorgeven aan de overheid.

MET WIE WISSELEN WE GEGEVENS UIT?
Voor alle doelen die we hiervoor noemen, kunnen we gegevens uitwisselen met andere partijen. Zoals intermediairs, dienstverleners en leveranciers. Per categorie lichten we toe waarom we je gegevens met hen delen en hoe we waarborgen dat je gegevens niet onterecht worden verwerkt.
Intermediairs
Via een intermediair kun je bij ons een taxatie, energielabel en/of bouwtechnische keuring aanvragen. In dat geval geven zijn ons persoonsgegevens, maar kunnen wij hen ook weer persoonsgegevens terug geven. Bijvoorbeeld informatie over je aanvraag of opgeleverd rapport.
Dienstverleners
Voor sommige werkzaamheden schakelen we externe dienstverleners in. Bijvoorbeeld bij het onderhoud van een deel van onze (IT-)infrastructuur. Met al onze dienstverleners maken we goede afspraken omtrent passende beveiligingsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen. En gaan we alleen in zee met partijen die zich aan deze maatregelen houden.
Ook mogen de externe dienstverleners je persoonsgegevens niet gebruiken voor andere activiteiten. In principe werken we alleen samen met dienstverleners die namens ons persoonsgegevens verwerken binnen de Europese Economische Ruimte (EER) (de EER bestaat uit: de EU landen, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). In de EER geldt namelijk een gelijk privacybeschermingsniveau.
In sommige gevallen doen we ook zaken met een dienstverlener die namens ons persoonsgegevens verwerkt in een land buiten de EER. In dat geval geven we alleen persoonsgegevens door als er andere passende waarborgen worden geboden. Bijvoorbeeld als we contracteren op basis van een modelcontract dat is goedgekeurd door de Europese Commissie.

HOE BORGEN WE JE PRIVACY?
Privacy staat bij ons hoog in het vaandel. We verwerken niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk. En we doen dit alleen voor de doelen waarvoor we deze gegevens verzameld hebben. We bewaren je persoonsgegevens altijd zo lang als dat moet van de wet. Daarna verwijderen we ze, behalve als er een goede reden is om ze nog iets langer te bewaren. Bijvoorbeeld als je een klacht hebt ingediend en deze nog bij ons in behandeling is.

WELKE REGELS GELDEN ER BIJ DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS?
Er is wet- en regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens. Zo geldt voor heel Europa de Algemene verordening gegevensbescherming en in Nederland ook de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming. Voor bepaalde onderwerpen gelden daarnaast nog specifieke regels.
Zo geldt de Telecommunicatiewet bij het versturen van ongevraagde commerciële berichten, en bij het plaatsen van cookies.

COOKIES EN VERGELIJKBARE TECHIEKEN
Als je een van onze websites bezoekt, plaatsen we cookies op je computer, tablet of mobiele telefoon. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een webpaginaserver op je computer wordt geplaatst. Cookies worden alleen aan jou toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door servers voor webpagina’s in het domein dat de cookie op je computer heeft geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma’s uit te voeren of virussen naar je computer te brengen. Sommige cookies zijn nodig om een website goed te laten functioneren, in te kunnen loggen of om onze formulieren goed te laten werken. Met andere cookies kunnen we een website analyseren. Wij gebruiken geen tracking cookies of vergelijkbare technieken. En onze cookies zijn, waar relevant, privacy-vriendelijk ingesteld. Vandaar dat we je er ook geen toestemming voor hoeven te vragen.

WELKE RECHTEN HEB JE?
Op het moment dat we je persoonsgegevens verwerken, heb je verschillende rechten.
Inzagerecht
Je kunt ons vragen welke persoonsgegevens we van je verwerken. Dit recht van inzage is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Binnen 1 maand na je verzoek hoor je of we hieraan kunnen voldoen.
Rectificatie en recht van verwijdering
Kloppen je persoonsgegevens niet of zijn ze niet volledig? Dan kun je ons vragen je gegevens te wijzigen of aan te vullen. Ook kun je ons vragen je persoonsgegevens te verwijderen. Binnen 1 maand na je verzoek hoor je of we hieraan kunnen voldoen en op welke wijze.
Beperking
Je kunt vragen de verwerking van bepaalde persoonsgegevens tijdelijk te beperken. Bijvoorbeeld omdat de gegevens volgens jou niet kloppen. Binnen 1 maand na je verzoek hoor je of we hieraan kunnen voldoen en op welke wijze.
Dataportabiliteit
Je kunt vragen of we bepaalde gegevens aan jou over willen dragen. Binnen 1 maand na je verzoek hoor je of we hieraan kunnen voldoen en op welke wijze.

Bezwaar
Als we de verwerking van je persoonsgegevens baseren op een gerechtvaardigd belang of een zwaarwegend algemeen belang, dan kun je hier bezwaar tegen maken. Binnen 1 maand na je verzoek hoor je of we hieraan kunnen voldoen en op welke wijze.

WIJZIGING VAN HET PRIVACY- EN COOKIESTATEMENT
We kunnen dit statement aanpassen. Dat doen we bijvoorbeeld als de wet of ons beleid wijzigt. We raden je daarom aan ons Privacy- en cookiestatement regelmatig opnieuw te bekijken.

VRAGEN & INLICHTINGEN?
Heb je vragen over dit Privacyreglement of wil je meer informatie over hoe we jouw persoonsgegevens verwerken? Heb je een klacht over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken? Dan kun je dat doen via ons contactformulier.
Je hebt ook altijd het recht om direct een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Op onze website vind je al onze contactgegevens.

Fitrex BV
Klaprozenweg 75-H
1033 NN Amsterdam
Telefoon:  +31 (0)20 262 3888
E-mail: info@fitrex.nl