Bouwtechnische keuringen

Een bouwtechnische keuring is altijd aan te bevelen bij de aan- of verkoop van een woning. Een bouwkundig rapport geeft de klant een beeld van de staat van de woning en inzage in de kosten om de woning in goede staat te brengen.  

Een bouwkundige keuring wordt uitgevoerd door een ervaren bouwkundig specialist. Wij bieden een ruimdekkend netwerk van meer dan 100 onafhankelijke bouwkundig specialisten door heel Nederland.  

Na uitvoering van de keuring ontvangt de klant binnen
twee werkdagen een rapport met daarin een verslag van
de bevindingen en de onderhoudstoestand van de woning.
Het rapport voldoet aan de eisen van alle geldverstrekkers
en Nationale Hypotheek Garantie (NHG) en het wordt erkend door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen.  

Het rapport kan worden gebruikt als onderhandelings-instrument bij de aankoop van een woning en het biedt in de meeste gevallen de zekerheid dat aan de ‘onderzoeksplicht
is voldaan. 

Landelijke dekking

Meer dan 100 gecertificeerde bouwkundige specialisten

Snel

Binnen 1 werkdag een afspraak en
binnen 2 werkdagen een rapport

Kwaliteit

De rapporten voldoen aan de eisen
van alle geldverstrekkers en NHG

Inzicht

Inzicht in de staat van het pand en
de kosten om het te verbeteren